KARİYER DANIŞMANLIĞI

Kariyer Danışmanlığı Nedir?

Bireylerin kariyerleri ile ilgili yönlendirme ve sorunlara yönelik bireysel ve gruplarla sürdürülen danışma sürecidir.  Danışmanlık sürecinde mesleklere, kariyerlere, kariyer rollerine ve sorumluluklarına,  kariyer kararları verme ve planlamalarına, serbest zaman aktiviteleri planlamalarına, kariyer yolları ve diğer kariyer gelişim aktivitelerine rehberlik eder.

Kariyer danışmanı geleceklerini planlamada bireylere yardımcı olur. Danışman sizi daha önce düşünmediğiniz farklı ve yeni şeyler düşünmeye teşvik edebilir, Kariyer hedefinizi belirlemeniz için önemli kariyer planlama soruları sorarak destek sağlar, eğitimi planlamanıza yardım eder, mantıklı kararlar verme stratejileri öğretir.

Ancak danışmanlar size hangi kararı vereceğinizi ya da kariyer planında ne yapacağınızı söyleyemez. Karar vermenin sorumluluğu size aittir. Kariyer danışmanıyla birlikte çalışmanız sonucunda, kariyer hedeflerinizi belirleyip onlara ulaşmanızı sağlayacak beceri ve bilgiyi geliştirirsiniz.

Öğrenci Kariyer Danışmanlığı

Velilerin beklediği öğrenci danışmanı; çocuğun tüm derslerine yardımcı olan, günde kaç soru çözeceğini, kaç saat çalışacağını, neyi yapması gerektiğini söyleyen bir öğretmendir. Fakat öğrencilerin en çok sıkıldığı şeylerden biri, başkalarının onlara neyi nasıl yapacağını sürekli söylemeleridir. Okuldaki ve çevrelerindeki öğretmenleri, anne, baba, teyze vb. herkes neyi nasıl yapacağını hatırlatır.

Öğrenci danışmanı; öğrenciye neleri nasıl yapacağını söylemekten çok, öğrencinin durumunu tespit edip hedeflerini ve hayat amaçlarını belirler. Bu hedeflere ulaşması için danışman, öğrenci ile birlikte seçenekler üretir. Bu hedefler ve seçenekler öğrenci için uygun ve gerçekçi olmalıdır.

Öğrenci danışmanı, öğrencisini bir bütün olarak alır. Öğrencinin okul hayatı, sosyal yaşamı ve aile ilişkilerinin birbirini etkilediği şüphesizdir. Bunları ayırmak ve öğrencinin sadece akademik hayatına odaklanmak, öğrencinin başarısını okuldaki notları ve sınavlardaki başarısıyla değerlendirmek oldukça yanlıştır.

Kabul gören, sevildiğini hisseden, bulunduğu durumun ve nereye ulaşmak istediğinin farkında olan bir birey, başarılı ve mutlu olacaktır. Öğrenci danışmanı, öğrencisinin sınav-okul-kabul görme-ergenlik vb. durumlarla mücadelesinde yol arkadaşıdır. Danışman, bu yolculukta öğrencinin yoluna ışık tutar.

BAŞARISIZ ÖĞRENCİ YOKTUR. Her öğrencinin farklı bir öğrenme stili, algılama şekli ve gelişmiş zeka tipi vardır. Her öğrencinin matematik zekası çok iyi olacak diye bir kaide yoktur. Kimi öğrencinin sosyal zekası, kiminin sanat zekası ya da spor zekası gelişmiş olabilir.

Öğrenci Kariyer Danışmanlığı alabileceğiniz alanlar nelerdir?

 • Sınav Kaygısı ile baş etme
 • Okul seçimi
 • Bölüm seçimi
 • Meslek seçimi
 • İletişim becerilerini güçlendirme
 • Öğrenme tekniklerini geliştirme
 • Not tutma
 • Dinleme becerilerini geliştirme
 • Gelecek kaygıları ile baş etme
 • Çalışma programı oluşturma
 • Kariyer hedefleri belirleme
 • Yeterlilik ve ilgi alanlarını fark etme
 • Zamanı iyi kullanma